فهرست عملیات تروریستی

اردن 2015

افشاگری زیر بناهای عملیاتی نیروی قدس در اردن

بیشتر بدانید
نیجریه 2013

افشاگری زیر بناهای عملیاتی نیروی قدس در نیجریه

بیشتر بدانید
کنیا 2012

برنامه ترور در کنیا

بیشتر بدانید
آذربایجان 2012

برنامه ترور شرکت کنندگان مسابقه یوروویژن در باکو، آذاربایجان

بیشتر بدانید
تایلند 2012

عملیات تروریستی در بانکوک - تایلند

بیشتر بدانید
گرجستان 2012

ترور در تفلیس - گرجستان

بیشتر بدانید
هندوستان 2012

ترور دردهلی نو - هندوستان

بیشتر بدانید
آذربایجان 2012

عملیات تروریستی در باکو، آذربایجان

بیشتر بدانید
آمریکا 2011

یرنامه ترور در واشنگتن، ایالات متحده امریکا

بیشتر بدانید
ترکیه 2011

عملیات ترور در استانبول، ترکیه

بیشتر بدانید
پاکستان 2011

ترور در کراچی - پاکستان

بیشتر بدانید
ترکیه 2010

برنامه تروریستی در ترکیه

بیشتر بدانید
ترکیه 2009

برمانه تروریستی در استانبول - ترکیه

بیشتر بدانید
آذربایجان 2008

برنامه تروریستی در باکو- آذربایجان

بیشتر بدانید