کشور ها

اردن (۲۰۱۵)

افشاگری زیر بناهای عملیاتی نیروی قدس در اردن

نیجریه (2013)

افشاگری زیر بناهای عملیاتی نیروی قدس در نیجریه

کنیا (2012)

برنامه ترور در کنیا

تایلند (2012)

عملیات تروریستی در بانکوک - تایلند

گرجستان (2012)

ترور در تفلیس - گرجستان

Pages