واحد 400

واحد عملیاتی ویژه نیروی قدس: واحد 400

واحد 400 سپاه قدس انجام عملیات تروریستی در خارج از کشور را بعهده دارد. این واحد مسئول ارائه کمک های نظامی و کار آموزی وهدایت عوامل ترور و سازمان های چریکی در اقصی نقاط دنیا است تا آنها هر گونه عملیات تروریستی که منافع نظام را تضمین می کند را به مرحله اجرا برسانند...

Pages