واحد 400

تحکیم تسلط ایران در یمن

در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران برای کسب تسلط و تاثیر گذاری در منطقه، نیروی قدس سپاه پاسداران اقدامات خود را برای تحکیم بخشیدن به حضور این رژیم در یمن,به عنوان پایگاه مقدم و مرکز تدارکاتی و استراتژیک خود در مبارزه با رقبایش ادامه می دهد.

همانند نمونه حزب الله در لبنان و با کمک گیری از این سازمان, نیروی قدس نظامیان شیعه حوثی در یمن را به عنوان خادم خود بر علیه عربستان سعودی و کشور متحد آن، امارات متحده عربی, پرورش می دهد.

علی مقتدری

علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد.

برج گلزار

دفتر مجید علوی، از عوامل برجسته واحد ۴۰۰ نیروی قدس، در برج گلزار، واقع در شمال تهران قرار دارد.

مجید علوی - اطلاعات جدید

نام واقعی علوی محمد پور نعیمی متولد ۲۳.۳.۱۹۵۷ از تهران می باشد.

فرماندهی واحد ۴۰۰

فرماندهی واحد ۴۰۰ نیروی قدس در جنوب شرق تهران واقع شده است. فرمانده این واحد , حامد عبداللهی, در این سایت مستقر است.

Pages