نیروی قدس

تمام حقیقت درباره نیروی قدس

نیروی قدس صدور انقلاب و عملیات تروریستی برون مرزی را راهبردی کرده و مسئول اجرای آن است.
این نیروی برگزیده یکی از پنج بازوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
نیروی قدس حدودا در سال 1369 و بعد از جنگ تحمیلی تاسیس شده و در زمینه های مختلف سری و عملیاتی و نظامی انجام وظیفه می نماید...

Pages