مجید علیئی

مجید علیئی

- مجید علیئی - کارشناس موشکهای زمین به زمین در نیروی هوایی سپاه پاسداران است.
- وی یکی از عوامل جدید دخیل در پروژه های تسلیحاتی نیروی قدس در لبنان میباشد.
- علیئی در اوائل ماه می ۲۰۱۹ همراه با مجید نواب در لبنان مشاهده شده.
- مجیدی علیئی - متولد سال ۱۹۷۶