مجید علوی

برج گلزار

دفتر مجید علوی، از عوامل برجسته واحد ۴۰۰ نیروی قدس، در برج گلزار، واقع در شمال تهران قرار دارد.

مجید علوی - اطلاعات جدید

نام واقعی علوی محمد پور نعیمی متولد ۲۳.۳.۱۹۵۷ از تهران می باشد.

مجید علوی

مجید علوی یکی از مقامات ارشد یگان عملیات ویژه واحد 400 نیروی قدس می باشد. وی در سمت های ارشدی در وزارت اطلاعات، منجمله به عنوان مسئول کشور های غربی به ایفای نقش پرداخته بود.