قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی

احمد فرج قاسم سلیمانی متولد بیستم اسفند سال 1337 در استان کرمان است.

قاسم سلیمانی از سال 1377 به عنوان فرمانده نیروی قدس درسپاه پاسداران خدمت می کند.

قاسم سلیمانی بعنوان فرمانده ارشد نیروی قدس در تمامی فعالیت ها وعملیات این نیرو نظارت وتمام جزئبات را تحت نظر دارد.

کلیه عملیات نیروی قدس منحصراٌ به تأیید او انجام می گیرد بویژه عملیات تروریستی و تخریبی در اقصا نقاط دنیا و انتقال اسلحه ومهمات به سازمان های تروریستی و چریکی...