قائنی

اسماعیل قائنی

اسماعیل قائنی معاون فرمانده نیروی قدس می باشد.
در چهارچوب سمت خود، قائنی در تمامی فعالیت های سپاه قدس دخالت داشته و از این رو، به صورت وسیعی به قاچاق اسلحه و پول برای عوامل تروریستی در سراسر جهان می پردازد.
به علت دست اندرکاری قائنی در فعالیت های تروریستی، وی مشمول تحریماتی از جانب وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا شده است.