عکسها

آذربایجان (2012)

عملیات تروریستی در باکو، آذربایجان

آمریکا (2011)

یرنامه ترور در واشنگتن، ایالات متحده امریکا

پادگان آموزشی امیر المومنین

پادگان امیر المومنین برای تمرینات نظامی تروریستها از خارج مورد استفاده نیروی قدس است...

حامد عبداللهی

فرمانده واحد 400 عملیات ویژه مسئول انجام طرح های تروریستی در خارج از کشور...

Pages