عکسها

علی اکبر نوروزی شایان

علی اکبر نوروزی شایان یکی از افراد عملیاتی نیروی قدس میباشد که در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ قصد انجام یک عملیات تروریستی در تایلند را داشته است.

دفتر در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس

دفتر نیروی قدس در تهران...

علی مقتدری

علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد.

سوله در فرودگاه امام خمینی

سوله در فرودگاه امام خمینی که جهت ارسال سلاح برای گروه ها سازمان های تروریستی در خاور میانه مورد استفاده نیروی قدس می باشد

Pages