عناصر

علی اکبر طباطبائی

علی اکبر طباطبائی

نام و نام خانوادگی: سید علی اکبر طباطبائی فرد

طباطبائی به اسم اکبر طهماسبی نیز معروف است.  طباطبائی در مقام فرمانده سپاه پاسداران در آفریقا بر تمام فعالیت های عملیاتی سپاه در آفریقا منجمله ارسال تسلیحات، نظارت دارد.  وی در ارسال جنگ افزار به سودان و محمولاتی که به گامبیا اختصاص داده شده بود و در اکتبر سال ۲۰۱۰ در نیجریه مصادره شد، دست داشت.  طباطبائی در تعیین اهداف و تامین تدارکات لازمه جهت انجام عملیات تروریستی در دو سال اخیر دست داشته است.  

طباطبائی برای انجام فعالیت های خود از پاسپورت های مختلف رسمی جمهوری اسلامی استفاده می کند:

مجید علوی

مجید علوی یکی از مقامات ارشد یگان عملیات ویژه واحد 400 نیروی قدس می باشد. وی در سمت های ارشدی در وزارت اطلاعات، منجمله به عنوان مسئول کشور های غربی به ایفای نقش پرداخته بود.

قاسم سلیمانی

احمد فرج قاسم سلیمانی متولد بیستم اسفند سال 1337 در استان کرمان است.

قاسم سلیمانی از سال 1377 به عنوان فرمانده نیروی قدس درسپاه پاسداران خدمت می کند.

قاسم سلیمانی بعنوان فرمانده ارشد نیروی قدس در تمامی فعالیت ها وعملیات این نیرو نظارت وتمام جزئبات را تحت نظر دارد.

کلیه عملیات نیروی قدس منحصراٌ به تأیید او انجام می گیرد بویژه عملیات تروریستی و تخریبی در اقصا نقاط دنیا و انتقال اسلحه ومهمات به سازمان های تروریستی و چریکی...

حامد عبداللهی

فرمانده واحد 400 عملیات ویژه مسئول انجام طرح های تروریستی در خارج از کشور...

Pages