تاسیسات

مقر نیروی قدس در تهران

یکی از مقرهای نیروی قدس در تهران, در سبلان شمالی, کوچه سهند

دفتر در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس

دفتر نیروی قدس در تهران...

سوله در فرودگاه امام خمینی

سوله در فرودگاه امام خمینی که جهت ارسال سلاح برای گروه ها سازمان های تروریستی در خاور میانه مورد استفاده نیروی قدس می باشد

ساختمان متعلق به نیروی قدس

ساختمانی که در خیابان صدوقی شماره ۷ تهران واقع است متعلق به نیروی قدس است.

Pages