نیروی قدس

تمام حقیقت درباره نیروی قدس

نیروی قدس صدور انقلاب و عملیات تروریستی برون مرزی را راهبردی کرده و مسئول اجرای آن است.
این نیروی برگزیده یکی از پنج بازوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
نیروی قدس حدودا در سال 1369 و بعد از جنگ تحمیلی تاسیس شده و در زمینه های مختلف سری و عملیاتی و نظامی انجام وظیفه می نماید...

اهداف عملیاتی وسری نیروی قدس

نیروی قدس فعالیت های محرمانه گوناگونی را در خارج از مرز های ایران به انجام می رساند. فعالیت های مذکور شامل عملیات تروریستی انفجار اماکن با دوره های آموزشی تجهیزات و تامین مالی راهنمایی و هدایت عوامل تروریستی گوناگون می باشد...

تشکیلات سری نیروی قدس

نیروی قدس شامل ستاد کل مراکز فرماندهی منطقه ای سپاه و یگان های ویژه می باشد...

واحد عملیاتی ویژه نیروی قدس: واحد 400

واحد 400 سپاه قدس انجام عملیات تروریستی در خارج از کشور را بعهده دارد. این واحد مسئول ارائه کمک های نظامی و کار آموزی وهدایت عوامل ترور و سازمان های چریکی در اقصی نقاط دنیا است تا آنها هر گونه عملیات تروریستی که منافع نظام را تضمین می کند را به مرحله اجرا برسانند...

واحد 190 - واحد انتقال اسلحه

یکی از فعالیت های اصلی نیروی قدس، قاچاق اسلحه به سازمان ها، گروه های قومی وکشورهای مختلف در چها ر چوب منافع جمهوری اسلامی است. در این راستا، واحد شماره 190 در قاچاق اسلحه ومهمات نیروی قدس ایفای نقش میکند ویکی از واحدهای ویژه این نیرو به شمار میاید. هدف واحد مذکور قاچاق اسلحه به سازمان های جهادی در خارج از جمهوری اسلامی ایران به منظور نفوذ در مناطق مختلف مناقشه وکشمکش در سطح بین المللی، به عنوان بخشی از فلسفه صدور انقلاب است