جذب افراد عالی رتبه در دولت عراق: فرزند یک عضو ارشد دولت عراق در خدمت نیروی قدس

جذب افراد عالی رتبه در دولت عراق: فرزند یک عضو ارشد دولت عراق در خدمت نیروی قدس
 
• مهدی، فرزند هادی العامری، عامل فعال نیروی قدس و دارای نقش کلیدی در به کارگیری نیروهای شبه نظامی جهت سرکوب اعتراضاتی که در طی ماههای اخیر در عراق رخ داده است، می باشد.
•هادی امعامری در گذشته  عضو دولت عراق و حتی نامزد مقام نخست وزیری هم بوده است. در حال حاضر وی رئیس سازمان بدر، متشکل از نیروهای شبه نظامی عراقیست. این سازمان از بدو تاسیس به حمایت آشکار از حضور جمهوری اسلامی در عراق معروف است.
العامری طی سالها در نقش یک مقام ارشد به عنوان عضو وابسته و نماینده منافع جمهوری اسلامی در دولت عراق به حساب می آید.
• در اینجا برای اولین بار فاش میشود که فرزند هادی العامری، مهدی، همانند پدر یکی از مهره های نیروی قدس بوده و در این راستا بطور بخصوص درکلیه امور مربوط به سرکوب اعتراضات در عراق فعال است. این کار با خشونت بسیار و با استفاده از انواع مختلف سلاح صورت می گیرد.
در ماههای اخیر مهدی العامری علیرغم محدودیت های بیماری کرونا، بطور مستمر در مسیر بغداد- تهران در رفت و آمد بوده است.
•در این راستا العامری اظهار کرده است که از هادیان خود در ایران دستوراتی دریافت کرده است که بر طبق آنها باید کلیه اقدامات لازم را برای متوقف کردن موج تظاهرات در عراق انجام دهد حتی اگر منجر به کشته شدن تظاهر کنندگان شود.
برای این منظور العامری مبالغ زیادی پول و تسلیحات از ایران دریافت کرده است. این اقلام از سوی ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوی اسلامی درعراق و برای به خاک و خون کشیدن تظاهر کنندگان به این کشور ارسال شده است.
•در گذشته شنیده شده است مهدی العامری  با تکیه بر جایگاه پدرش و روابط او با جمهوری اسلامی, با گزافه گویی راجع به روابط شخصی خود با سلیمانی، فرمانده معدوم نیروی قدس سعی برای تحکیم موقعیت خود داشته.