افشاء شبکه انتقال پول از قدس به حزب الله

شماری از کسبه و تجارمنجمله علی قصیر و مقداد امینی در مرکز یک شبکه انتقال پول قرار دارند که هر ماه  مبالغ هنگفتی به ارزش دهها میلیون دلار را از سوی نیروی قدس در ایران برای سازمان حزب الله  لبنان ارسال می کند. همانطور که به یاد دارید نام قصیر و امینی در گذشته از سوی وزارت خزانه داری آمریکا درزمینه حمایت از تروراعلام شده بود.  
 
این دو تن جهت انجام معاملات خرید طلا و لوازم الکترونیکی درمقابل ارز، با عوامل دیگری در کشورهای مختلف در ارتباط می باشند. در بین عواملی که این محور را در کشورهای مختلف راه اندازی می کنند می توان از  حسین اسدالهی و مصطفی پوریا که دست اندر کار راه اندازی زیرساختهای دبی و مرتضی هاشمی، محمد کاظمی و امید یزدان پرست در ترکیه نام برد.