پاکستان (2011)

ترور یک دیپلمات عربستانی درکراچی- پاکستان

  • در 16 ماه مه سال 2011  حسن الحتانی دیپلمات عربستان سعودی درکراچی پایتخت پاکستان هنگام  رانندگی هدف گلوله  قرار گرفت. این حمله تروریستی توسط نیروی قدس و در واکنش به ورود نیروهای نظامی عربستان به بحرین دو ماه قبل از این حادثه صورت گرفت.
  • این باند تروریستی که شامل دو موتور سیکلت سوار بود حسن الحتانی را در حین رانندگی هدف گلوله قرارداد. لازم به تذکر است که چهار روز قبل از این حادثه دو نارنجک به طرف دروازه کنسولگری عربستان در این شهر پرتاب شده بود.
  • ترور این  دیپلمات  واکنش شدید عربستان و سایر کشورهای جهان که ایران را مسئول این عملیات تروریستی قلمداد کردند را بدنبال داشت.