نیروی قدس شبکه ای را در اروپا

افشا گری: نیروی قدس شبکه ای را در اروپا به هدف ضربه زدن به اهداف یهودی و اسرائیلی بکار انداخته است
در راس این شبکه یکی از نیروهای نیروی قدس به نام محمد نگراوي (ابو امیر) قرار دارد که پیش از این در سوریه مستقر بوده.
نگراوی یک واسطه سوریه ای تبار به نام علي قدورة  را برای این کار گمارده و او نیز شبکه ای را فعال کرده که شامل حدودا ده نفر از منابعی است که اکثرا اروپایی هستند.
فعالیتهای این شبکه در همان مراحل اولیه تحت کنترل قرار گرفته و از جمله فعالیت های کشف شده این شبکه جمع آوری اطلاعات در مورد سفارت اسرائیل در یکی از کشورهای اروپا میباشد.  
این نیز یک نمونه دیگر از استفاده نیروی قدس از پراکسی در انواع فعالیتها در صحنه های مختلف می باشد.
 
محمد نگراوي
معروف به ابو امیر
هادی ابو جهاد


دکتر علي قدورة
معروف به ابو جهاد
عامل سوری نیروی قدس که توسط محمد نگراوي جذب شد

هادی منابع در اروپا
ذیلاً منابعی که قدورة هادی آنها بود:
 
Erika Kiss
Adrienn BOLDIZSAR
Jose Luis Herrera Fuentes
Takács Bálint
 Gabor Kormendi

برچسب ها :