نیروی قدس در افریقا اشکار شد.

نیروی قدس در افریقا اشکار شد.
نام واحد: سرايا زهرا
فرمانده ها:
 اسمائیل جیده فرمانده.
 میشل جوتودیه، رهبر شبه نظامی SELEKA افریقایی.  
 علی پرهون (بلند پایه در واحد 400 نیروی قدس، متخصص منطقه افریقا)
اهداف:
ضربه به اهداف غربی در جمهوری افریقای مرکزی و نیجر  
 نفوذ سیاسی در کشورهای مختلف در افریقا - جمهوری افریقای مرکزی، چاد، سودان، گامبیا، اریتره - برای بر سر حکومت اوردن عوامل ایرانی گرا.
استقرار سرایای تروریستی دیگر در کامرون، غنا، کنگو و نیجر.  
بودجه: هزارها دلار.  
توانایی:
تیر اندازی با سلاحهای سبک و استفاده از تجهیزات جنگی مختلف.  
کمین کشیدن.  
استفاده از وسائل ارتباطی عملیاتی. 
مبارزه در مکانهای شهرنشین.


https://youtu.be/Q-ak8MCIABY