نیروی قدس در افریقا اشکار شد.

پیرو افشاگری های قبلیمان و گزارشاتی که در رسانه ها انتشار یافتند
   
اطلاعات دیگری در خصوص شبکه تروریستی نیرو قدس در آفریقا و قصد ایرانیان برای کودتا کردن در سودان
 
هم اکنون بر ملا شده است که سریا زهرا، که سابقاً هویت آن در اینجا افشا شده بوده است فقط گوشه کوچکی از فعالیت های نیروی قدس در آفریقا میباشد.
 
کلیه فعالیت ها در این قاره تحت مسئولیت محمد جواد رحیمی ( که نام مستعار وی "ذاکری" است) ، عامل اطلاعاتی با سابقه، و مسئول ناحیه آفریقا در نیروی قدس میباشد.
 
تحت فرماندهی واحد 400 به سرکردگی و ریاست حامد عبداللهی، و با مدیریت یکی از افراد ارشد واحد به نام علی پرهون ( که نام مستعار وی "شهابی" است) ، که با عوامل آفریقای در رابطه مستقیم بوده است ، و شبکه تروریستی در افریقا بر پا کرده است که قصد اصلیش انجام کودتا در چند تا از کشورهای قاره میباشد.
 
نیروی قدس با چند عامل ارشد میلیشیا در افریقا در تماس بوده ، و با آنها ملاقاتهای مخفیانه در سوریه ، لبنان و ایران انجام داده است.
 
و در ازاء پول و اسلحه ، از آنها خواسته است که منافع ایران را در قاره به پیش برند و مخصوصا در سودان کودتا کنند.
 
ذیلا دو عامل دیگر که در افریقا بصورت مخفیانه برای نیروی قدس فعالیت میکنند :


JIBRIL IBRAHIM
رئیس میلیشیا JEM در سودان.

 


SULIMAN MINI ARKO MINAWI
رئیس میلیشیا SLM-MM در سودان.

 
اسماعیل جیده نیز که در راس زیربنای "سریا زهرا" که نیروی قدس در آفریقا بر پا کردند بوده است، گفته است که به نیروی قدس در پیشبرد روابط و برپای ملاقات با این عوامل کمک کرده است.


علی پرهون


حامد عبداللهی
 

محمد جواد رحیمی

برچسب ها :