نیجریه (2013)

افشاگری زیر بناهای عملیاتی نیروی قدس در نیجریه

  • در ماه فوریه 2013 سرویس های امنیتی نیجریه یک گروه محلی را که بدستور نیروی قدس  فعالیت می کرد را دستگیر کردند.
  • سر دسته این گروه شخصی به نام عبداللهی مصطفی برنده که در گذشته دو بار به ایران سفر کرده و تمرینات نظامی و کار با اسلحه و مواد منفجره را تعلیم دیده بود.
  • این گروه در شهر لاگوس به فرماندهی عبداللهی مصطفی برنده به جمع آوری اطلاعات در مورد اماکن توریستی محبوب غربی ها و آمریکایی ها و شرکتهای تجاری اسرائیل و مرکز فرهنگی یهودیان و همچنین دو تن از نظامیان و سیاستمداران بلند پایه سابق نیجریه ای به نامهای بابانگیدا و داسوکی که به روابط نزدیکیشان به کشورهای غربی شهرت دارند مشغول بود.

 

 

عبداللهی مصطفی برنده