محمد رضا ابو القاسمی

تاریخ تولد: ۰۱/۰۱/۱۳۴۴

شماره گذارنامه: F14772374

محمد رضا ابو القاسمی از فعالین عملیاتی برگزیده نیروی قدس به شمار می رود. وی نقش بارزی در عملیات تروریستی که در تاریخ ۱۳/۰۲/۲۰۱۲ در شهر دهلی نو پایتخت کشور هند به وقوع پیوست ایفا نموده است. ابو القاسمی پیش از آن عملیات از هند بازدید نمود ودر تدارکات عملیاتی ولجیستکی این عملیات دخالت داشت.
بسبب دست انداکری ابو القاسمی در عملیات های تروریستی حکم جلب بین المللی وی توسط ایتنرپل صادر شده است: لینک

برچسب ها :