فعالیتهای نیروی قدس در ترکیه

 
 ایران همواره ترجیح داده تا فعالیت های سری خود را در ترکیه به انجام برساند ودرنتیجه ترکیه دائما حیاط خلوت آنها بوده است. از دیدگاه ایرانیان این کشور دارای مزیت های واضحی می باشد که عبارتند از: از دیدگاه ایرانیان، این کشور دارای مزیت های واضحی می باشد که عبارتند از:
•    نزدیکی به ایران و اسان بودن نسبی تردد به انجا (هوایی و زمینی)
•    عدم نیاز به ویزا ورود به کشور برای اتباع ایرانی.
•    موقعیت مکانی مرکزی و جاذبه ای که امکان ملاقات با عوامل مختلف از سراسر دنیا را میدهد (خاور میانه، اروپا، خاور دور).
بدین دلایل جای تعجب نیست که عوامل اطلاعاتی و ترور ایرانی دوست دارند در ترکیه کار کنند و آن را به عنوان یک صحنه جالب و راحت جهت فعالیت های خود میبینند. در سالهای اخیر، خصوصا شاهد افزایش چشمگیر فعالیت های ایران در ترکیه هستیم:
•    افزایش تعداد فعالیت های عملیاتی که در خاک ترکیه رخ می دهد- از ملاقات های فعال سازی گرفته تا جمع آوری اطلاعات و  فعالیتهای خشونت آمیز بر علیه اهداف مختلف.  در رابطه اخیر، خصوصا به نظر میرسد که جرعت و گستاخی ایرانیان رو به پیشرفت است و آنها احساس میکنند که "همه چیز در این عرصه مجاز و امکان پذیر" میباشد.
•    استفاده  از اتباع ترکیه ای به عنوان فعال در ماموریتهای مختلف چه در ترکیه و چه در خارج از آن.
•    تاسیس شرکتها و زیرساختهای مالی در ترکیه برای نیازهای عملیاتی.
 
در ماه های اخیر چندین بار در مورد عوامل ترکیه ای که در فعالیت های تروریستی ایران دخیل هستند (امینی، مالک زاده، Takács Bálint و غیره) مطالبی منتشر کردیم.   
در اینده نزدیک قصد داریم اطلاعات گسترده دیگری که نشان دهنده وسعت و عمق فعالیت نیروی قدس در ترکیه است، منتشر کنیم.
 STAY TUNED…