فعالیتهای نیروی قدس در افریقا ادامه دارد

کودتا و جمع اوری اطلاعات در مورد اهداف غربی – فعالیتهای نیروی قدس در افریقا ادامه دارد


یکی از عوامل ارشد واحد 400 نیروی قدس که در افریقا فعال است، یک شهروند کشور نیجر است به نام علی محمد الحسن که در این اواخر دستگیر شده است.
در بازجویی های خود، این شخص به فعال سازی تیمی در نیجر اعتراف کرده که فعالیتهای گوناگونی را در سراسر آفریقا به پیش برده است، منجمله اقدامات خشونت بارعلیه یک مقام عربستانی رسمی در سفارت این کشور در نیجر و همچنین جمع آوری اطلاعات در مورد اهداف غربی، آمریکایی و اروپایی در سراسر قاره.
فعالیت الحسن در واحد 400 با جذب وی در سال 2011 در چارچوب یک همایش مذهبی که در تهران به آن دعوت شده بود، آغاز شد. این شیوه جذب، یک شیوه شناخته شده ای است که مورد استفاده نیروی قدس میباشد.
از آن زمان تا کنون الحسن رابط مرکزی واحد 400 در آفریقاست  و فعالان افریقایی را پیدا و جذب میکند. در کنار این کار، الحسن به اقدامات عملیاتی و خرابکارانه در سراسر این قاره نیز مشغول است.  
به عنوان بخشی از فعالیت خود، الحسن شخصی به نام اسماعیل جیدا که یکی از عوامل ارشد میلیشیای SELEKA میباشد را نیز به واحد 400 معرفی کرده بود. همانطور که برای اولین بار در این سایت منتشر شد، جیده در چارچوب فعالیت نیروی قدس در آفریقا دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته بود.  
یکی دیگر از عواملی که الحسن به واحد 400 معرفی کرده، رهبر سابق جمهوری افریقای مرکزی میشل دجوتودیه است، که وی نیزبا اسماعیل جیده و سازمان SELEKA رابطه دارد.
در چهارچوب سمت خود، الحسن ده ها تن از فعالان افریقایی را در سراسر قاره بکار گرفته و همراه با انها در یک سری تمرینات و آموزشهای غیر قانونی که توسط نیروی قدس در لبنان، سوریه و عراق برگزار میشدند شرکت کرده است. برای حفظ محرمانگی، الحسن در طول این سال ها درسفر های خود به این کشورها از پاسپورت های جعلی با نام های مختلف و پوشش فعالیت های تجاری استفاده کرده است. برای مثال:


    سفر به ایران با مدارک جعلی در ماه های سپتامبر و اکتبر 2011
    سفر به ایران با مدارک جعلی در ماه ژانویه  2015  
    سفر به لبنان با مدارک جعلی در ماه های جولای و سپتامبر 2017

 
هادی مستقیم الحسن در واحد 400، ایدین صلاح لو نام دارد که یکی از عوامل عملیاتی باسابقه در منطقه آفریقا است. شرکت او در تدارکات چند برنامه عملیات تروریستی در کشورهای مختلف در آفریقا امری شناخته شده است.


به دستور نیروی قدس، محسن و فعالان وی ماموریت های زیر را به پیش برده و به انجام رسانده اند:

  •    جمع آوری اطلاعات جهت عملیات تروریستی علیه مقام رسمی عربستانی در نیجر.
  •    جمع آوری اطلاعات علیه اهداف آمریکایی، اسراییلی، فرانسوی، ایتالیایی و عربستانی در آفریقا.
  •    تشویق کودتا در گامبیا برای به حکومت رساندن عامل مورد نظر رژیم ایران بهدف گسترش نفوذ در کشورهای آفریقایی.
  •    تشویق کودتا در شمال سودان.
  •    تقویت نفوذ جمهوری اسلامی در اریتره و تلاش برای جذب مقامات عالیرتبه این کشور در راستای فعالیتهای نیروی قدس.
  •    رابط بین نیروی قدس و عوامل سودانی که در پست قبلی در این سایت افشا شدند.
  •    پشتیبانی از نیروی قدس درتلاش برای تصاحب منابع طبیعی افریقا