علی مقتدری

نام ونام خانوادگی: علی مقتدری
۳۱ ساله (متولد سال ۱۹۸۳) از تهران
شماره گذرنامه: N22810289
علی مقتدری یکی از فعالین عملیاتی واحد ۴۰۰ نیروی قدس می باشد.
پیش از این مقتدری در بسیج خدمت می کرد.
قابل ذکر است که جذب بسیجان وافراد بسیج روش کار معمول وشناخته شده نیروی قدس به شمار می رود.


.