علی حسن سلامی

نام ونام خانوادگی: علی حسن سلامی

سن: ۵۱

شماره گذرنامه:‌۹۰۰۹۸۴۹

علی حسن سلامی عضو فعال و باسابقه سپاه قدس در قفقاز می باشد. او دارای سمت های مختلف بوده است. در این چارچوب, سلامی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نماینده نیروی قدس در ترکیه بود و با پوشش دیپلماتیک به عنوان یک عضو وابسته در سفارت ایران در آنکارا, به اقامتش در آنجا ادامه داد. در این برحه زمانی, سلامی در فعال سازی عوامل تروریستی در ترکیه, از جمله اعضای سازمان "توحید سلام" شرکت داشت.

خصوصیت شخصی:

سلامی به عنوان یک فرد مومن, عالم در قرآن و بسیار محتاط و رازنگهدار شناخته می شود