سلول تروریستی نیروی قدس در آلبانی افشا شد

اخیرا در یک کنفرانس مطبوعاتی در آلبانی، یک سلول تروریستی فعالان نیروی قدس در این کشور افشا شد.  از جمله اقدامات تروریستی که در دستور کار این سلول تروریستی بوده، میتوان از قصد خرابکاری در کنفرانس مجاهدین خلق نام برد که در ماه مارس 2018 خنثی شد.
   
"پیمان"

در رأس این سلول تروریستی، یکی از فعالان واحد 840، که واحد تروریستی نیروی قدس می باشد قرار دارد. پیمان در چارچوب وظیفه خود مسئولیت به پیش بردن عملیات تروریستی بر علیه سازمان مجاهدین خلق و دیگر سازمانهای اپوزیسیون را به عهده دارد.
اشخاص دیگری نیز تحت فرمان پیمان فعالیت دارند، منجمله:

 
علی رضا نقاش زاده ALIREZA NAGHASHZADEH
 تحت نظر پيمان فعالیت میکند.
 عضو سابق سازمان مجاهدین خلق
 ازجمله این فعالیت ها میتوان از اعزام وی برای جمع آوری اطلاعات در آلبانی در مورد افراد و تاسیسات سازمان مجاهدین خلق نام برد.
 دراتریش زندگی می کند و نامش را به ERWIN ARAM تغییر داده است.
 در مارس 2018 سفری به آلبانی داشته است.
 همچنین مدرک اتریشی با شماره K1250382 در اختیار دارد.
 تاریخ تولد: 07/13/1974
 
عبدالخالق ملک زاده: ABDOLKHALEGH MALEK ZADEH
 تحت نظر پيمان فعالیت میکند.
 در ترکیه زندگی می کند و دارای شرکتی به نام MALEK PETROL می باشد.
 دارای تابعیت ایرانی و گذرنامه ایرانی با شماره N42886891 می باشد.
 وی در رأس تیم عملیاتی مامور انجام عملیات تروریستی خنثی شده در مارس 2018 در آلبانی قرار داشت.
 وی، در ماه نوامبر 2017، به عنوان بخشی از تدارکات مربوط به فعالیت تروریستی که قرار بود چند ماه دیرتر انجام شود، جهت ملاقات با افراد قدس به ایران آمده بود.
 تاریخ تولد: 21/4/1979.
 
 
عبدالسلام تورگوت: ABDULSELAM TURGUT
 یک عضو مافیای ترکیه ای فعال در قاچاق مواد مخدر است
 تورگوت با ملک زاده در ارتباط است و ملک زاده  رابط وی با پیمان است.
 وی در طراحی انجام عملیات تروریستی علیه اهداف سازمان مجاهدین خلق در آلبانی در ماه مارس 2018 دست اندرکار بوده است.
 تاریخ تولد: 27/05/1967
گذرنامه: U06033508

برچسب ها :