خلبانان در خدمت نیروی قدس

آشکارگری - ایران به عنوان بخشی از فعالیتهایش در پی استقرار خود در منطقه، به مسلح ساختن نیروهای میلیشیای شیعه تحت حمایتش در لبنان، عراق، سوریه، یمن و همچنین سازمانهای فلسطینیان نوار غزه مشغول است. انتقال تسلیحات با استفاده از راههای حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی انجام می گیرد.  بخش عمده ای از انتقال تسلیحات بخصوص به منطقه سوریه و از آنجا به لبنان توسط هواپیماهای نظامی و غیر نظامی ایرانی و بعضاً در پوشش تجاری صورت می گیرد از جمله:
• هواپیماهای ترابری نیروی هوائی سپاه پاسداران (از نوع ایلیوشین 76) با پوشش سیمرغ ایر
• هواپیماهای ترابری شرکت پویا ایر (از نوع ایلیوشین 76) که وابسته به نیروی هوایی سپاه است و به عنوان یک پوشش تجاری برای  نقل و انتقال تسلیحات مورد استفاده قرار می گیرد
• هواپیماهای ترابری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی (از نوع بوئینگ 747،707) که با پوشش شرکت کاسپین پرواز می کنند
•  هواپیماهای ترابری نیروی قدس (از نوع بوئینگ 747) که با پوشش شرکت قشم فارس ایر فعالیت می کنند
• هواپیماهای مسافربری شرکت ماهان ایر و همچنین شرکتهای هواپیمایی ایرانی غیر نظامی دیگر
اکثر این پروازها از فرودگاههای اصلی تهران و در رأس آنها فرودگاه مهرآباد که پایگاه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، پایگاه نیروی هوایی سپاه پاسداران و محوطه های انتقالات ویژه نیروی قدس درآنجا واقع شده است، انجام می گیرد. بخشی از پروازهای انتقال تسلیحات از فرودگاه امام خمینی صورت می گیرد. با توجه به حساسیت این فعالیتها، انتقال تسلیحات توسط  خدمه پرواز با تجربه انجام می شود. حتی بعضی اوقات این نقل و انتقالات از طریق پروازهایی با برنامه های ویژه و به صورت سری و محرمانه انجام می گیرند.  
این خلبانان و خدمه پرواز آگاهانه جان مردم بیگناه و افراد غیر نظامی که در فرودگاهها و در خط  پروازهای بین المللی هستند را به خطر می اندازند. همان خدمه پرواز و هواپیماهایی که نقل و انتقال تسلیحات را انجام می دهند، پروازهای تجاری دیگری به مقاصد مختلف در خارج از ایران نیز دارند. برخی از این خلبانان پس از به پایان رسیدن دوران فعالیتشان در ارتش، در شرکتهای هواپیمایی تجاری ایرانی مشغول به کار می شوند.
دهها تن از این خلبانان و خدمه پرواز که در نقل و انتقال تسلیحات دخیل هستند در ایران و خارج از ایران دائمأ تحت نظر و زیر ذره بین می باشند. در ذیل می توانید اسامی خلبانان بالارتبه ای که در انتقال تسلیحات دخیل بوده اند را مشاهده کنید:
 
شهراد کیانی
خلبان ارشد ترابری ( ایلیوشین 76) در نیروی هوایی سپاه پاسداران ، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری و ازجمله تسلیحات از ایران به مقصد سوریه انجام داده است.   
تاریخ تولد: 23.09.1978

 
 
داود بختیاری مرویلی

خلبان ارشد ترابری ( ایلیوشین 76) در نیروی هوایی سپاه پاسداران و در شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری و ازجمله تسلیحات از ایران به مقصد سوریه انجام داده است.
تاریخ تولد: 22.03.1964

 
ولی الله مقدم
خلبان ارشد ترابری ( ایلیوشین 76) در نیروی هوایی سپاه پاسداران و در شرکت پوششی پویا ایر، در سالهای اخیر صدها پرواز باربری و ازجمله تسلیحات از ایران به مقصد سوریه انجام داده است.
تاریخ تولد: 4.04.1978