تشکیلات سری نیروی قدس

نیروی قدس شامل ستاد کل مراکز فرماندهی منطقه ای سپاه و یگان های ویژه می باشد

ستاد کل
هر ستاد دارای ده ها معاونت تخصصی که تنها هدف آنها پشتیبانی از فعالیت ها و عملیات تروریستی در کشورهای خارجی می باشد برای نمونه: معاونت عملیاتی، معاونت لوجستکی معاونت اطلاعات معاونت آموزشی نیروی انسانی.

سپاه منطقه ای
این نیرو شامل سپاه منطقه ای است که مسئولیت مناطق جغرافیایی مختلف را بر عهده دارد. به عنوان مثال سپاه عراق و سپاه لبنان که مسئول سوریه نیز هستند و همچنین سپاه افغانستان سپاه پاکستان سپاه قفقاز سپاه آفریقا و سپاه خلیج فارس و سپاه ویژه ای که مسئول آمریکا و آمریکای لاتین و اروپا می باشند. سپاه فوق درتمامی آنچه که در کشور های تحت مسئولیت خود می گذرد وارد است ودخالت دارد و جهت برقراری روابط با عوامل خرابکار و برانداز و تروریست و جذب اشخاص و گروه های عملیاتی اقدام می نمایند.
افراد سپاه منطقه ای معمولا در مناطق تحت مسئولیت خود از پوشش دیپلماتیک و یا عضویت درموسسات فرهنگی و مذهبی ایرانی استفاده می کنند.

یگان های هدفمند
این یگان های ویژه شامل افرادی حرفه ای و با تجربه هستند که برای انجام عملیات تروریستی در خارج ازمرزهای کشور و قاچاق اسلحه برای سازمان های تروریستی در سراسر جهان فعالیت میکنند.