تایلند (2012)

عملیات تروریستی علیه سفارت اسرائیل در بانکوک  - تایلند

  • یکی دیگر از برنامه های تروریستی واحد 400 نیروی قدس که در پایتخت تایلند طرح ریزی شده بود.  به فرض قریب به یقین هدف این عملیات سفارت اسرائیل در این کشور بوده است.  
  •  نیروی قدس نفرات خود را به تایلند فرستاده تا با تهیه مواد منفجره و جمع آوری اطلاعات در مورد اهداف مورد نظراین برنامه اقدام کنند.
  • این ترور قبل از عملی شدن بدلیل انفجار ناگهانی مواد منفجره هنگام تهییه  بمب در یکی از خانه های کرایه ای این گروه از نیروهای قدس متوقف شد.  بدنبال این حادثه غیرمترقبه ، سه ایرانی در تایلند دستگیر شدند. اسامی این اشخاص که رسما در مطبوعات این کشور منتشر شد شامل محمد خزائی، سعید مرادی و علی اکبر نوروزی  است. یک ایرانی دیگر بنام مسعود صداقت زاده که در این حادثه در گیر بود موفق به فرار به کشور مالزی شد و هنگام ورود به فرودگاه کوالا لامپور دستگیر شد.  
  • پلیس بانکوک بعد از تفتیش 6 عدد بمب که مختص این برنامه ترور بود را پیدا کرد که چند عدد از انها در جریان دستگیری توسط خود تروریستها ودرحین خروج از خانه  منفجر شدند.


انفجار بمب ها در کنار خانه کرایه ای افراد نیروهای قدس در بانکوک