آمریکا (2011)

 

  برنامه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، ایالات متحده امریکا

  • نیروی قدس برنامه انفجار یک رستوران در واشنگتن که سفیرعربستان بارها آنجا مهمان بود را طرح ریزی کرده بود.
  • تدارکات این عملیات تروریستی بوسیله منصور ارباب سیار آمریکا یی ایرانی تبار جذب شده نیروی قدس وبا کمک عوامل جنایی محلی در مکزیک انجام گرفته بود .این عملیات با دستگیری ارباب سیار در 29 سپتامبر خنثی شد.
  • ارباب سیار در بازجویی خود اقرار کرد که  ترور سفرای عربستان و اسرائیل در آرژانتین و همچنین سفیر اسرائیل در آمریکا نیز در دستور کارنیروی قدس بوده است.

 

 


عکس: منصور ارباب سیار - ایرانی بازداشت شده