آذربایجان (2012)

برنامه ترور شرکت کنندگان مسابقه یوروویژن در باکو، آذاربایجان

  • ظاهرآ نیروی قدس هتلی که محل اقامت شرکت کننده گان در این مسابقه بود را مورد هدف قرار داده بود.
  • لازم به تذکر است که چند روز قبل از شروع این مسابقه مقامات عالی رتبه ایران ضمن انتقاد شدید از این مسابقه و مهماندار آن، کشور آذربایجان را به اهانت به ارکان اسلام متهم کردند.