آذربایجان (2012)

 

 یرنامه ترور یکی از روحانیون یهودی باکو، آذربایجان

  • نیروی قدس بمنظور ترور یکی  از روحانیون یهودی باکو تسلیحات لازمه را قاچاقی وارد این کشور کرده و اقدام به جذب تیمی از شهروندان محلی بنام راسیم علایف و علی حسینوف نموده این دو نفر با جمع آوری اطلاعات لازم تدارکات این ترور را فراهم کردند. حسینوف با تجربه چندین ساله نظامی  به عنوان تیر انداز ماهر برای انجام این عمل تروریستی انتخاب شده بود.
  • افسر اطلاعاتی نیروی قدس به نام  بالاقارداش داداشوف ایرانی آذری تبارمسئول آموزش و آمادگی عملیاتی این دو نفر بود.
  • این برنامه با دستگیری راسیم علایف وعلی حسینوف و کشف تسلیحات توسط نیروهای امنیتی شهر باکو عملی نشد.

 

 

عکس:
افسر اطلاعاتی ایرانی بالاقارداش داداشوف
دو شهروند دستگیر شده آذری که توسط  نیروی های قدس جذب شده بودند: راسیم علایف علی حسینو،