آذربایجان (2008)

عملیات تروریستی علیه سفارتخانه اسرائیل در باکو، آذربایجان

  • برنامه ناموفق مشترک ایران و حزب الله لبنان درحمله تروریستی علیه سفارتخانه اسرائیل در باکو، آذاربایجان.
  • در چارچوب این تدارکات آپارتمانی روبروی سفارتخانه اسرائیل در باکو اجاره ودیدبانی سفارتخانه ازاین آپارتمان انجام گرفت و تمامی تسلیحات و مواد منفجره  وکلت کمری و غیره دراین آپارتمان مخفی شده بود.
  • این عملیات توسط  تروریست های حزب الله علی کرکی و علی حسین نجم الدین که با هویت ایرانی به این ماموریت فرستاده شده و با کمک چند آذربایجانی که توسط نیروی قدس جذب شده بودند اجرا شد
  • این طرح تروریستی توسط نیروهای امنیتی آذربایجان و با دستگیری و محاکمه  تروریستهای لبنانی و دست پرورده های آذربایجانی انها خنثی گردید.