آخرین اطلاعات

پادگان آموزشی امام علی

پادگان آموزشی امام علی متعلق به نیروی قدس است که جهت

مجید علوی - اطلاعات جدید

نام واقعی علوی محمد پور نعیمی متولد ۲۳.۳.۱۹۵۷ از تهران می باشد.

اسماعیل قائنی

اسماعیل قائنی معاون فرمانده نیروی قدس می باشد.
در چهارچوب سمت خود، قائنی در تمامی فعالیت های سپاه قدس دخالت داشته و از این رو، به صورت وسیعی به قاچاق اسلحه و پول برای عوامل تروریستی در سراسر جهان می پردازد.
به علت دست اندرکاری قائنی در فعالیت های تروریستی، وی مشمول تحریماتی از جانب وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا شده است.

برای اولین بار افشا می شود

محمد رضا اسد بیگی، معاون فرمانده نیروی قدس در قفقاز

محمد رضا ابو القاسمی

محمد رضا ابو القاسمی از فعالین عملیاتی برگزیده نیروی قدس به شمار می رود. وی نقش بارزی در عملیات تروریستی که در تاریخ ۱۳/۰۲/۲۰۱۲ در شهر دهلی نو پایتخت کشور هند به وقوع پیوست ایفا نموده است. ابو القاسمی پیش از آن عملیات از هند بازدید نمود ودر تدارکات عملیاتی ولجیستکی این عملیات دخالت داشت.

فرماندهی واحد ۴۰۰

فرماندهی واحد ۴۰۰ نیروی قدس در جنوب شرق تهران واقع شده است. فرمانده این واحد , حامد عبداللهی, در این سایت مستقر است.

Pages