In Focus

فعالیتهای نیروی قدس در افریقا ادامه دارد

کودتا و جمع اوری اطلاعات در مورد اهداف غربی – فعالیتهای نیروی قدس در افریقا ادامه دارد
یکی از عوامل ارشد واحد 400 نیروی قدس که در افریقا فعال است، یک شهروند کشور نیجر است به نام علی محمد الحسن که در این اواخر دستگیر شده است.

کشف های جدید در مورد شرکت پوششی شمسا

کشف های جدید در مورد شرکت پوششی شمسا که از لیست تحریم های اعمال شده بر شرکت های قدس در عراق، حذف...

جزئیاتی که در ذیل آورده شده اند افشا میکنند: شبکه مالی قصير و امين اینگونه عمل میکند .

• وجود یک شبکه انتقال پول از قدس به حزب الله، در گذشته در این سایت افشا شده بود و اکنون جزییات...

فعالیت تروریستی نیروی قدس در سراسر دنیا

آذربایجان
ترکیه
گرجستان
پاکستان
آمریکا
هندوستان
تایلند
کنیا
نیجریه