In Focus

سلول تروریستی نیروی قدس در آلبانی افشا شد

اخیرا در یک کنفرانس مطبوعاتی در آلبانی، یک سلول تروریستی فعالان نیروی قدس در این کشور افشا شد. از جمله اقدامات تروریستی که در دستور کار این سلول تروریستی بوده، میتوان از قصد خرابکاری در کنفرانس مجاهدین خلق نام برد که در ماه مارس 2018 خنثی شد...

خلبانان در خدمت نیروی قدس 2#

حسن صندوق ساز زردینی, علی نوری, يوسف نوروزي
خلبان ارشد هواپیماهای ترابری نیروی هوایی سپاه...

حسن قاسمی

حسن قاسمی عضو فعال نیروی قدس مستقر در سوریه است که در پروژه مشترک بین قدس و پدافند هوایی ......

فعالیت تروریستی نیروی قدس در سراسر دنیا

آذربایجان
ترکیه
گرجستان
پاکستان
آمریکا
هندوستان
تایلند
کنیا
نیجریه