In Focus

خلبانان در خدمت نیروی قدس 2#

حسن صندوق ساز زردینی, علی نوری, يوسف نوروزي
خلبان ارشد هواپیماهای ترابری نیروی هوایی سپاه پاسداران...

حسن قاسمی

حسن قاسمی عضو فعال نیروی قدس مستقر در سوریه است که در پروژه مشترک بین قدس و پدافند هوایی ......

خلبانان در خدمت نیروی قدس

ایران به عنوان بخشی از فعالیتهایش در پی استقرار خود در منطقه، به مسلح ساختن نیروهای میلیشیای...

فعالیت تروریستی نیروی قدس در سراسر دنیا

آذربایجان
ترکیه
گرجستان
پاکستان
آمریکا
هندوستان
تایلند
کنیا
نیجریه